Cursus en begeleiding voor groepen

Het is een prettige ervaring om onder deskundige begeleiding met gelijkgestemden stil te staan bij loopbaanvragen en loopbaankeuzes. We zien dat deelnemers veel van elkaar leren en graag bereid zijn elkaar te helpen. En passant leren ze elkaar feedback te geven en feedback te ontvangen. Deelnemers verrijken en verdiepen elkaars ervaringen.

Dit beloven we

We werken met kleine groepen van zes tot twaalf personen, op basis van open inschrijving. Het programma wordt toegespitst op de vragen van de deelnemers of wordt bepaald aan de hand van een specifiek thema. Een thema is bijvoorbeeld ‘de laatste loopbaanfase’. Hoe geef je een mooi einde aan je loopbaan? Wanneer wil je stoppen? Hoe kan je nog gezond en gelukkig een tijdje doorwerken? Wil je wat minder gaan werken? Hoe kan je je kennis, ervaring en contacten overdragen of zinvol inzetten buiten je huidige werk? Wat ga je doen als je meer tijd beschikbaar krijgt? 

Een ander thema is: ‘De ratrace voorbij’. Je hebt carrière gemaakt, een goede baan of mooi bedrijf maar je vindt de prijs die je ervoor moet betalen te hoog worden. Je kan het je financieel veroorloven (kinderen de deur uit, hypotheek grotendeels afbetaald oid. ) om andere keuzes in je loopbaan te maken waarbij geluk, gezondheid of zingeving een belangrijke rol spelen. Bridges & Switches helpt je deze nieuwe mogelijkheden voor jezelf te onderzoeken.

Werkwijze

Deze cursus is bedoeld voor een groep van zes tot twaalf personen. Op verzoek is ook maatwerk voor bestaande groepen mogelijk, bijvoorbeeld collega’s uit één organisatie. Het programma bestaat uit vier cursusdagen die in opeenvolgende weken plaatsvinden. In de ochtenden wordt gewerkt met beproefde werkvormen en methodieken. Zo werken we met

Zelfanalyse
Je krijgt een helder beeld wie je bent en waar je goed in bent, zowel in je werk als daarbuiten.

Succesverhalen
Je beschrijft kort een aantal momenten uit je loopbaan waarin je in flow functioneerde.

Overwegingen
Stoppen? Doorwerken? Iets ertussenin? Hoe weeg je geld, geluk, glorie, gezin en gezondheid mee in je besluitvorming?

Je droomwerk
Stel, je hoeft niet te werken voor het geld…

Je argumenten
Wat zijn je argumenten voor en tegen de keuze die je op het punt staat te gaan maken?

Opstellen van je persoonlijk actieplan
Wat ga je doen om je keuze te realiseren?

De middagen besteden we aan activiteiten Tijdens deze activiteiten kan je vragen en keuzes in ongedwongen sfeer bespreken met collega-deelnemers en met de coach. De activiteiten hangen af van jaargetij en locatie, maar je kan denken aan: ·Een stadswandeling of natuurwandeling met een gids ·Een geurenworkshop en een proeverij ·Een kookworkshop ·Een workshop ‘coachen met paarden’

Doelen

Het programma is erop gericht de volgende doelen te bereiken:Je krijgt een helder beeld wie je bent en waar je goed in bent, zowel in je werk als daarbuiten.

– Je ontwikkelt inzicht in je sterke eigenschappen, vaardigheden en competenties

– Je ontwikkelt inzicht in je sterke eigenschappen, vaardigheden en competenties

– Je verkent en ordent de opties die voor je liggen

– Je benadert een complex vraagstuk door het in stukjes te knippen

– Je maakt afwegingen over geld, geluk, glorie, gezin en gezondheid

– Je krijgt vertrouwen in de keuze die je gaat maken

– Je hebt argumenten om je keuze uit te leggen aan je omgeving

– Je schept een helder doel voor je volgende loopbaanstap

– Je maakt een plan voor concrete acties om je doel te realiseren